بنچ مارکینگ

نیچ مارکتینگ

تعریف بنچ مارکینگ چیست؟

در بنچ مارکینگ، مدیران، عملکرد و کارایی محصولات و فرایندهای خود را با رقیبان، شرکت‌های سرآمد و واحد‌های دیگر در مجموعه‌ی خود – که فعالیت مشابهی را انجام می‌دهند – مقایسه می‌کنند؛

و با به‌کارگیری بهترین شیوه‌های اجرایی در فروش و عملیات سازمانی، عملکرد را بهبود می‌بخشند.

هدف در بنچ مارکینگ این است که نمونه‌ها و الگوهایی با عملکرد بهتر را پیدا کرده و فرایندها و اقدام‌هایی که آن خروجی را ایجاد کرده‌اند، درک کنیم.

شرکت‌ها سپس با الهام از آن فرایندها و اقدام‌ها، عملکرد خود را بهبود می‌دهند. این کار از جنس تقلید نیست؛ بلکه شکلی از نوآوری است.

بسیاری از مردم می‌دانند بنچ مارکینگ چیست، اما نمی‌دانند چگونه باید آن را در عمل بکار برند.

بنچ مارکینگ را نمی‌توان به تنهایی به عنوان ابزاری برای ارتقای عملکرد سازمان به کاربرد بلکه این شیوه فقط یکی از ده ابزار TQM (مدیریت جامع کیفیت) است.

بنچ مارکتینگ

روش بنچ مارکینگ

مراحل مربوط به بنچ مارک کردن عبارتست از:

 1. برنامه ریزی

قبل از فرآیند بنچ مارکینگ، ضروری است که ذینفعان شرکت، فعالیت هایی را که باید بنچ مارک شوند را شناسایی کنند.

به عنوان مثال، فرآیندهایی که باید به آن ها توجه کنیم، عموما فعالیت های اصلی هستند که می توانند کسب و کار را به یک مزیت رقابتی قابل توجهی تبدیل کنند.

چنین فرآیندهایی معمولا منجر به افزایش هزینه، حجم و ارزش می شوند. برای دستیابی به نتایج مطلوب از بنچ مارکینگ، ورودی ها و خروجی ها باید دوباره تعریف شوند، فعالیت های انتخاب شده باید قابل سنجش و به راحتی قابل مقایسه باشند.

قبل از فرآیند بنچ مارکینگ، گردش کل فرآیند باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، بسیاری افراد این فرآیندها را به طور دقیق مستند می کنند به طوری که خطاها به حداقل برسد.

در نظر گرفتن یک نمودار جریان فرآیند برای این منظور ایده خوبی است.

این امر شرکت را قادر می سازد تا ایده واضح تری از اهداف استراتژیک، فرآیندهای اصلی، انتظارات مشتری و عوامل موفقیت بحرانی بدست آورد.

ارزیابی صادقانه از نقاط قوت و ضعف شرکت، در هنگام تنظیم دقیق چنین فرآیندی، بسیار مهم است.

گام بعدی در فرآیند برنامه ریزی، انتخاب یک بنچ مارک مناسب است که بر اساس آن می توان عملکرد آنها را اندازه گیری کرد. بنچ مارک می تواند یک شرکت واحد و یا گروهی از شرکت ها باشد که کارائی مطلوبی دارند.

همانطور که قبلا ذکر شد، اگر چنین شرکتی در محیطی مشابه کار کند یا اگر یک رویکرد استراتژیک قابل مقایسه را برای رسیدن به اهداف خود اتخاذ کند، ارتباط آن بیشتر خواهد شد.

از طرفی اقدامات و معیارهای مورد استفاده در چنین شرکت هایی باید شناسایی شود.

 

قبل از شروع فرآیند بنچ مارکینگ، باید همیشه از اهداف شرکت مطمئن شوید. به همین دلیل بر اساس یک متودولوژی، خروجی مستند شده مورد توجه قرار می گیرد. در چنین مواردی، باید یک تیم توانمند به همراه یک مدیر برای انجام فرآیند بنچ مارکینگ، به منظور اطمینان از اجرای درست و به موقع پروژه در نظر گرفته شود.

 

 1. جمع آوری اطلاعات

جمع آوری داده های اولیه به جمع آوری داده ها از شرکت های بنچ مارک اشاره می کند.

در حالی که داده های ثانویه به اطلاعات جمع آوری شده از مطبوعات، نشریات و وب سایت ها اشاره دارد. تحقیقات اکتشافی، تحقیقات بازار، تحقیقات کمی، گفتگوهای غیررسمی، مصاحبه ها و پرسشنامه ها، هنوز هم بعضی از محبوب ترین روش های جمع آوری اطلاعات هستند.

در هنگام پژوهش اولیه، شرکتی که بواسطه آن فرآیند بنچ مارکینگ انجام می شود نیاز دارد تا متودولوژی جمع آوری داده ها را دوباره تعریف کند.

اگر فرآیند بنچ مارکینگ موفق باشد، تهیه پرسشنامه یا فرمت مصاحبه استاندارد شده، انجام تحقیقات اولیه از طریق تلفن، ایمیل و یا مصاحبه های چهره به چهره، ایجاد مشاهدات در محل و مستند سازی چنین داده هایی به صورت سیستماتیک بسیار حیاتی است.

 

 1. تحلیل

هنگامی که داده های کافی جمع آوری می شود، تجزیه و تحلیل مناسب این اطلاعات اهمیت زیادی دارد.

تجزیه و تحلیل داده ها، ارائه داده ها (حدالمقدور در فرمت گرافیکی)، نمایش نتایج، طبقه بندی شکاف های عملکرد فرآیندها و شناسایی علت اصلی ایجاد چنین شکاف هایی، باید انجام شود.

 

 1. ارائه و پیاده سازی

به طور کلی به این معنی است که تغییرات دست نیافتنی باید طوری انجام شود که شکاف بین حالت ایده آل و حالت واقعی تا حد ممکن کم و یا حذف شود.

حفظ فرهنگ سازمانی باید در برنامه اجرایی رسمی که تغییرات را ترویج می کند در نظر گرفته شود، به طوری که مقاومتی که معمولا در برابر تغییر همراه است، به حداقل برسد.

اطمینان از این که مدیریت و کارمندان به فرآیند متعهد هستند و منابع کافی برای تطابق با بهبود شرایط وجود دارد، در موفقیت پیاده سازی فرآیند بنچ مارکینگ، بسیار مهم است.

 

 1. بازبینی

همانند بسیاری از پروژه ها، برای به دست آوردن حداکثر مزایای فرآیند بنچ مارکینگ، ارزیابی سیستماتیک باید به صورت منظم انجام شود. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، ارزیابی پیشرفت انجام شده و ایجاد تنظیمات لازم، همه بخشی از روند نظارت است.

 

بنچ مارکینگ

چه زمان بنچ مارک کنیم؟

سازمان‌ها، زمانی به بنچ مارک رو می‌آورند که نیازمند راه حلی برای تغییر واستفاده از بهترین روش‌های کسب و کارند. به‌طور کلی، هنگامی بنچ مارک می‌کنیم که:

– مدیریت، نیازمند تغییرات است.

– سازمان، نیازمند اجرای فرایند یا عملیاتی جدید است.

– سازمان، نیازمند محصول یا خدمتی جدید باشد تا نیاز مشتری و بازار را تأمین کند.

– سازمان با هدف پویایی، به دنبال ارتقای عملکرد خود باشد.

– به مهندسی مجدد نیاز باشد.

– به اختراع مجدد برای زنده ماندن نیاز باشد.

چرا بنچ مارک میکنیم؟

 1. رقابت جهانی و وجود شرایط رقابتی در بازار کار
 2. پیشرفتهای سریع و قابل‌توجه در علم و تکنولوژی
 3. پیشرفتهای سریع در تکنولوژی اطلاعات
 4. پیشرفتهای قابل توجه و دایم دانش مدیریت
 5. ضرورت رعایت استانداردهای کیفیت و تکامل طبیعی TQM (مدیریت کیفیت فراگیر)

چگونه میشود با استفاده از بنچ مارکینگ عملکرد سازمان خود را بهبود ببخشید؟

 • برآوردن نیازها و انتظارات مشتری
 • توسعه اهداف و برنامه‌های استراتژیک شرکت
 • یافتن روش‌ها و اقدامات مورد نیاز برای دسترسی به اهداف سازمان
 • پیاده‌سازی بهترین اقدامات
 • دستیابی به عملکرد بهتر
 • ترویج تفکر خلاق
 • شناخت تکنولوژی‌های نوین
 • سنجش رقبا
 • تسریع در بهبود فرایندها

 

مزایای بنچ مارکتینگ

جمع بندی

همانطور که واضح است، بنچ مارکینگ می تواند با شناسایی زمینه های بهبود و اصلاح، ارزش افزوده را در گردش کار و ساختار سازمان افزایش دهد. در حقیقت این امر تلاش سازمان برای بهبود مستمر را ارزشمند می کند.

آیا دوران بنچ مارکینگ به پایان رسیده ؟

در سازمان‌هایی که استراتژی پیشتازی را سرلوحه خود قرار داده‌اند، بنچ مارکینگ کمتر مورد تأکید قرار می‌گیرد، اما در اغلب سازمان‌ها، علاقه و فعالیت در این زمینه بسیار است.

مسلماً هر فنی که بر مشتریان و اصلاح عملکرد تأکید دارد و استفاده از آن، امکان پیشرفت مهمی را در کارایی و اثربخشی فراهم می‌سازد، حتی مدت‌ها پس از آن که هیجانات شرکتی فروکش کرد، همچنان مزایای مهمی را ایجاد خواهد کرد. بنابراین، بسیاری از سازمان‌ها به طوری گسترده از بنچ مارکینگ برای شناخت موقعیت نسبی و کارایی فرایندهای خود استفاده می‌کنند.